Frequently Asked Questions

Wat is intervisie?

Intervisie is een gesprek met vakgenoten over werkgerelateerde vraagstukken, die actueel en persoonlijk zijn. Dat gesprek vindt plaats onder begeleiding van een gekwalificeerd gespreksleider aan de hand van een gekozen intervisiemethode. Die intervisiemethode zorgt voor structuur.

De juridische inhoud van zaken staat bij intervisie niet centraal, maar kan zijdelings wel aan de orde komen. Naast bijvoorbeeld je eigen functioneren of praktijkvoering, kunnen ook dilemma’s met betrekking tot de koers in een zaak worden besproken. Klik hier voor een aantal voorbeeldvragen.

Moeten alle advocaten aan intervisie gaan doen onder de Kwaliteitstoetsen?

Nee. Advocaten hebben drie opties om aan hun verplichtingen onder de Kwaliteitstoetsen voor de advocatuur te doen: intervisie, peer review of gestructureerd intercollegiaal overleg.

Wat is het verschil tussen intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg?

In tegenstelling tot intervisie, wordt gestructureerd intercollegiaal overleg (gio) niet begeleid door een gekwalificeerd gespreksleider, maar door één van de deelnemers, en worden aan gio geen opleidingspunten toegekend. Een ander verschil is dat bij gio wel vaktechniek centraal kan staan.

Wat is het verschil tussen intervisie en peer review?

Peer review gaat over vakinhoud en lijkt op een audit. De reviewer (een gekwalificeerd advocaat die werkzaam is op het zelfde rechtsgebied als jij) selecteert steekproefsgewijs ten minste 5 dossiers en neemt die door. Je moet die dossiers zelf ook weer grondig doornemen, voordat je met de reviewer om de tafel gaat voor een 1-op-1 feedback-sessie over die dossiers. Bij intervisie gaat het niet zozeer over vakinhoud, maar over persoonlijke werkgerelateerde vraagstukken. Een ander verschil is dat intervisie een groepsproces is, terwijl peer review 1-op-1 plaatsvindt.

Krijg ik punten voor intervisie?

Advocaten krijgen per uur intervisie 1 niet-juridisch opleidingspunt met een maximum van 4 per jaar.

Worden er eisen gesteld aan een ‘gespreksleider intervisie’?

Gespreksleiders die intervisiebijeenkomsten van advocaten willen begeleiden moeten op grond van de Kwaliteitstoetsen academische geschoold zijn, een opleiding tot ‘gespreksleider intervisie’ hebben gevolgd en zijn geregistreerd als gespreksleider bij de NOvA. Al onze gespreksleiders voldoen aan deze eisen.

Hoeveel uur intervisie moet je minimaal volgen om aan de Kwaliteitstoetsen te voldoen?

Acht, verspreid over 2, 3 of 4 bijeenkomsten (de Kwaliteitstoetsen schrijven namelijk voor dat iedere bijeenkomst minimaal 2 en maximaal 4 uur duurt). LET OP: de Orde heeft aangekondigd de vereisten voor 2020 misschien te gaan halveren. Als dat doorgaat, hoef je over 2020 maar aan 4 uur te komen.

Hoe groot is een intervisiegroep?

Wij werken met groepen van van rond de 7 deelnemers (6-8). De Kwaliteitstoetsen schrijven voor dat er minimaal 3 en maximaal 10 deelnemers zijn, maar in onze ervaring is 3 te weinig en 10 te veel voor effectieve intervisie.

Hoe vertrouwelijk zijn de gesprekken die je tijdens intervisie voert?

Zeer. Bij aanvang van de intervisie spreken de deelnemers en de gespreksleider met elkaar af dat hetgeen zij bespreken volstrekt vertrouwelijk blijft en niet met derden wordt gedeeld. Ook niet met werkgevers of andere gespreksleiders.

Zijn de gespreksleiders van E-INTERVISIE ook ’s avonds beschikbaar?

Ja. Voor de effectiviteit van intervisie is het belangrijk dat deelnemers op een relatief rustig moment van de dag bij elkaar komen. ’s Ochtends of ’s avonds lijkt daarom te verkiezen boven midden op de dag.

Zijn de gespreksleiders van E-INTERVISIE ook in het weekend beschikbaar?

Ja. Voor de effectiviteit van intervisie is het belangrijk dat deelnemers op een relatief rustig moment van de dag bij elkaar komen. Het weekend kan daarom te verkiezen zijn boven de werkweek.

Kan een intervisiegroep ook online bij elkaar komen?

Ja, maar voor advocaten geldt helaas dat online intervisie (nog) niet kwalificeert onder de Kwaliteitstoetsen. LET OP: er geldt een tijdelijke uitzondering. De NOvA heeft aangegeven dat online intervisie nu (gezien de corona-maatregelen) tijdelijke wel is toegestaan. Mocht u interesse hebben in online intervisie, neemt u dan alstublieft contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Begeleiden jullie ook intervisie in het Engels?

Ja.

Waarom zou ik voor gespreksleiders van E-INTERVISIE kiezen?

Onze ervaren gespreksleiders zijn, op 2 kandidaat-notarissen na, allemaal (oud-)advocaat en kennen de praktijk en de cultuur dus goed. We weten waar je zoal tegenaan loopt binnen ons beroep en op een kantoor. Aangezien wij zelf jurist zijn, zullen wij tijdens intervisie geen ‘psychologie van de koude grond’ bedrijven of enorm op emotie of problematiek inzoomen. Van ons kun je verwachten dat we het praktisch houden en dat we vooral oplossingsgericht te werk gaan.