Frequently Asked Questions

Wat is intervisie?

Moeten alle advocaten aan intervisie gaan doen onder de Kwaliteitstoetsen?

Wat is het verschil tussen intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg?

Wat is het verschil tussen intervisie en peer review?

Krijg ik punten voor intervisie?

Kun je nu (vóór invoer Kwaliteitstoetsen) ook al punten krijgen voor intervisie?

Worden er eisen gesteld aan een ‘gespreksleider intervisie’?

Hoeveel uur intervisie moet je minimaal volgen om aan de Kwaliteitstoetsen te voldoen?

Hoe groot is een intervisiegroep?

Hoe vertrouwelijk zijn de gesprekken die je tijdens intervisie voert?

Zijn de gespreksleiders van E-INTERVISIE ook ’s avonds beschikbaar?

Zijn de gespreksleiders van E-INTERVISIE ook in het weekend beschikbaar?

Kan een intervisiegroep ook online bij elkaar komen?

Begeleiden jullie ook intervisie in het Engels?

Waarom zou ik voor gespreksleiders van E-INTERVISIE kiezen?